• เกี่ยวกับเรา
  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • นโยบายของเรา

           บริษัท คณาธร อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 82/357 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภทลวดเชื่อมเกรดพิเศษ ยี่ห้อ Ktec จาก อเมริกา Easy to Arc จากฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องเชื่อมโลหะ และเครื่องตัดโลหะ ยี่ห้อ Electrex จากโปรตุเกส และสินค้าสำหรับงานเชื่อมโลหะ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมายภายใต้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่มีมานานกว่า 10

 

 

 อุตสาหกรรมซีเมนต์
อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมน้ำตาล
อุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

          เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัท คือ ลวดเชื่อมเกรดพิเศษที่นำไปใช้ในการซ่อมบำรุง และรักษาเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ให้เกิดการบูรณาการต่างๆ เช่น การวางแผน การปฏิบัติการ และการประสานงานให้เกิดการจัดเก็บ รวบรวม กระจายสินค้า อันมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนด ดังนั้น บริษัท คณาธร อินเตอร์เทรด จำกัด จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อ การขนส่ง การคลังสินค้า ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

 

 

 

 

 
 
Home  |  About Us  |  Product  |  Services  |  Contact Us
 
 
Kanathorn Intertrade Co., Ltd.
82/357 Moo 5 Ladsawai Lumlukka Pathumthani 12150 Tel : 0-2193-4087-9 Fax : 0-2193-4090 E-Mail : kanathorn.in@gmail.com, contact@kanathorn.com
©2011 www.kanathorn.co.th. All rights reserved. This website is powered by ASC Software